Jyväskylän kaupungilta avustus

Jyväskylän kaupunki on myöntänyt kulttuuritoiminnan avustusta Suomen  Tietojenkäsittelymuseoyhdistys ry:lle. Kiitämme saamastamme avustuksesta.