Kiitokset Kauppalaisseuran Säätiölle

Kiitokset Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiölle yhdistyksen saamasta apurahasta.