Liikenne- ja viestintäministeriön avustus

Liikenne- ja viestintäministeriö on 18.5.1020 myöntänyt yhdityksellemme avustuksen,  suomalaisen viestintä- ja tietotekniikankehityksen ja sen kuvaamiseen tarvittavan, oppilaitoksille tarkoitetun siirrettävän näyttelykokonaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen.