Ajankohtaista
Home Arkisto

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriöltä avustus

Liikenne- ja viestintäministeriö on jakanut avustuksia 27.6.2006 yhteensä 14 liikenne- ja viestintämuseolle.

"Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistystä tuetaan niin ikään 27 000 eurolla kokoelmien siirrossa ja kalustohankinnoissa sekä suunnittelu- ja kehitystehtävissä."

27.06.2006

Jyväskylän Kaupunginhallitus kumosi jo myönnetyn avustuksen

Jyväskylän Kaupungin kulttuurilautakunta päätti viikolla 11 jatkaa Suomen Tietojenkäsittelymuseon tukemista myöntämällä tukea kokoelman säilytystilojen vuokran maksamiseksi. Tukipäätös käsitti vuokrarahat vuoden 2006 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Jyväskylän Kaupunginhallitus on nyt kumonnut tämän päätöksen ja vaati myönnetyn tuen maksamisen takaisin. Koko yhdistyksen toiminta saattaa kaatua tähän. Jos rahoitusta ei löydy, ei museolla ole mahdollisuutta säilyttää kokoelmaa ja jatkaa yhdistyksen toimintaa. Kaupunginhallituksella onkin tällä hetkellä käsiteltävänään ehdotus, jossa Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys lahjoittaa omistamansa kokoelman Jyväskylän Kaupungille, mikäli se ei pysty osoittamaan yhdistykselle toimitiloja. Kokoelman arvoa ei voida mitata rahassa.

11.04.2006

Lasse Nirhamon haastattelu

Lasse Nirhamo keskusteli museon ajankohtaisista asioista Radio Keski-Suomen maakuntaohjelmassa 28.3.2006.

Voit kuunnella haastattelun tästä.

28.03.2006

Yhdistyksen kevätkokous 2006

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen 20.4.2006 klo 12:00, Kauhatie 6.

Kevätkokouskutsu

28.03.2006

Jyväskylän kaupunki jatkaa Tietojenkäsittelymuseon tukemista

 Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunta päätti viime viikolla 11 jatkaa Suomen Tietojenkäsittelymuseon tukemista.

Tuki käsittää kokoelmien säilytystilojen vuokran. Nyt tehty tukipäätös käsittää vuokrarahat ensimmäiselle puolelle vuodelle. Jatkosta pitää neuvotellaan vielä erikseen.

Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys on selvittänyt aktiivisesti myös muita vaihtoehtoja, kuten edullisempia varastotiloja ja mahdollisuutta saada tukea muilta tahoilta. Mitään selkeää ratkaisua ei kuitenkaan ole olemassa. Yhteiskunnan tuki on toiminnalle ehdoton edellytys.

 

Harri Grönberg

Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys ry

20.03.2006

Tietojenkäsittelymuseon tulevaisuus on vaarassa.

Jyväskylässä sijaitsevan Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistyksen arvokas kokoelma, jota on kerätty vapaaehtoisvoimin jo yli kaksikymmentä vuotta, on ongelmatilanteessa.

Jyväskylän kaupungilta, joka on koko yhdistyksen voimassaoloajan maksanut kokoelmatilan vuokran, on saatu alustava ilmoitus, että vuonna 2006 rahaa ei ehkä saadakaan.

Jyväskylän kaupunki ei ole ainoa yhdistyksen tukija, vaan esim Jyväskylän yliopisto on kustantanut Agorassa kolmessa kerroksessa olevan perusnäyttelyn vitriinit, eikä peri tilasta vuokraa.

Kaikki työ ja näyttelyjen valmistaminen on tehty ja tehdään vapaaehtoisvoimin.

Kokoelma on valtakunnallisestikin erittäin arvokas ja se sisältää tietokonelaitteita koko tietojenkäsittelyn kehityskaudelta Suomessa. Kokoelmassa on jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia yksilöitä. Mitään toista yhtä kattavaa kokoelmaa ei ole Suomessa. Mikäli näin arvokas kokoelma nyt menetetään, se menetetään lopullisesti. Mistään ei vastaavaa esineistöä enää saada talteen.

Katso: www.suomentietokonemuseo.fi  

Luonteeltaan Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistyksen kokoelma on erikoismuseoiden ryhmään kuuluva. Tällaisille museoille on ominaista, että ne säilyttävät ja asettavat näytteille yhden ammattiryhmän tai erikoisalan esineistöä.

Suomen nykyinen hyvinvointi on paljolti rakennettu tietojenkäsittelyn avulla, ja siksi ei tämän hetken Suomessa liene juuri yhtään henkilöä, jonka jopa päivittäiseen elämään ei jollain tavalla liity tietokoneet ja tietojenkäsittely.

Sen vuoksi on tärkeää tietää, miten atk:ta hoidettiin sen alkuaikoina Suomessa ja sen vuoksi kokoelma koskettaa lähes jokaista suomalaista eikä vain pientä ryhmää. Yhdistyksen käsityksen mukaan Atk-museon kokoelmalla on hyvin laaja intressipiiri ja siksi kokoelma on hyvin merkittävä ja arvokas.

Mainittakoon lisäksi, että hallitila Jyväskylän Seppälänkankaalla, jossa kokoelma sijaitsee oli aikaisemmin kaupungin omistuksessa. Kaupunki möi kiinteistön yksityiselle, mikä tietysti vaikutti heti vuokrahintaan.

Kokoelmiin voi tutustua sopimuksen mukaan, tervetuloa!

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Harri Grönberg                                  Professori Janne Vilkuna, Jyväskylän Yliopisto          

museo_ät_tietokonemuseo.saunalahti.fi          janne.vilkuna_ät_jyu.fi

puh 0500-773 957                                                     puh 040-554 3569

25.01.2006

Voit lähettää yhdistykselle sähköpostia.