Yhdistys
Home

 

 

Yleistä Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistyksestä

Suomen tietojenkäsittelymuseoyhdistys on toiminut vuodesta 1985 alkaen, ensin tietojenkäsittelymuseotoimikunnan nimisenä ja vuodesta 1995 alkaen rekisteröitynä yhdistyksenä ( Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys ry ).Yhdistyksen perustajana voidaan pitää Ilari Tauliota, joka jo 1970-luvulla alkoi kerätä museoyhdistystä varten materiaalia  yksityisiin tiloihinsa.

Yhdistys (käytetään myös nimeä atkmuseo tai atk-museo) kerää  kokoelmaansa tietojenkäsittelyalan laitteistoja esineistöä ja kirjallisuutta.

Yhdistyksen kokoelmissa on tällä hetkellä n 600 tietokonetta, jälkikäsittelylaitetta ja huollon välinettä. Lisäksi kirjallisuutta on n 250 kpl. Kaikki laitteet ja esineet museoyhdistys on saanut lahjoituksina yrityksiltä tai yksityisiltä henkilöiltä.

Kokoelma on sijoitettuna Kanavuoreen Vaajakoskella, Varikkotie 160.

Yhdistys etsiikin edelleen avustuksia sekä sponsorointia, jotta yhdistyksen varastotilan vuokranmaksú saadaan turvattua ja toimintaa voidaan jatkaa.

Yhdistyksen aktiiviset jäsenet tekevät kaikki työt talkoilla. Tällaisia ovat mm. varaston järjestelyt, purkamiset, laitteiden näyttelykuntoon valmistamiset, vitriinien teot jne.

Yhdistys tarvitsee varoja myös varsinaista toimintaansa varten (kuljetukset, vitriinit ja muut näyttelytarvikkeet, työkalut, valokuvien valmistus jne.). Nämä varat yhdistys hankkii jäsenmaksuin ja erilaisilla avustuksilla.

Mikäli tunnette kiinnostusta Tietojenkäsittelymuseoyhdistyksen toimintaa kohtaan, niin tervetuloa puuhastelemaan kokoelman käsittelytiloihin -

 Kanavuoreen Vaajakoskella, Varikkotie 160 - torstaisin kello 10 alkaen.

Voitte avustaa toimintaamme myös liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu vuonna 2008 on henkilöjäseneltä 10 e ja yritysjäseneltä 50 e. Maksun toimeksiantoon tulee merkitä jäsenen nimi ja osoite.

        Pankkiyhteys: K-S Op Tikkakoski

        529033-436070

Voit lähettää yhdistykselle sähköpostia.