Vuoden 2014 syyskokouksen 20.11.2014 päätöksiä

– Päätettiin pitää vuoden 2015 jäsenmaksu entisellään eli 10,00 euro/vuosi ja kannattajajäsenmaksu 100,00 eurona. Ainaisjäsenmaksu 60,00 € päätettiin ottaa käyttöön.

– Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille makseta palkkiota

– Valittiin vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajaksi Mauno Poikonen.

– Valittiin vuoden 2015 hallituksen jäseniksi Timo Niinistö, Martti Mannila, Terho Kaunismäki, Kari Rantanen ja Jukka Wilen.

– Kokouksiin kutsutaan sähköpostilla ja ilmoituksella nettisivuilla.