Käsin näyttelykappaleeksi tehty muisti

Ferriittirengasmuisti

Ferriittirengasmuisti (englanniksi magnetic core memory tai lyhyesti arkikielessä core) on varhainen tietokoneen keskusmuistin toteutustapa. Se perustuu pieniin keraamisiin renkaisiin, joihin tieto tallennetaan magneettikentän polariteetin avulla. Se on häviötön muisti, jonka sisällön säilyttämiseen ei tarvita sähköenergiaa.

Ferriittirengasmuisti kehitettiin 1940-luvun lopulla[1]. Ensimmäinen muistia käyttänyt tietokone oli MIT:n Whirlwind I vuonna 1953.[2][3] Siitä tuli vallitseva tietokoneiden muistityyppi 1960-luvun alussa, jolloin se korvasi rumpumuistin ja elektroniputkimuistin kaltaiset ratkaisut. Ferriittirengasmuisteja käytettiin yleisesti vielä 1970-luvulla, jolloin niiden hakuajat olivat 600 nanosekunnin luokkaa. Muistia käytettiin korkeaa luotettavuutta vaativissa kohteissa kuten Apollo Guidance Computer.[4]

LÄHDE: Wikipedia