Lisätiedote kevätkokouksesta 21.3.2020

Museon kevätkokous pidetään suunnitellusti 21.3.2020 klo 12:00. Siihen on osallistunut aiemmin alle 10 henkilöä.

Kokouksessa käsitellään normaalit asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös  ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä, sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä tilivelvollisille.

 

Kohta 5. Muut asiat, eli museon tulevaisuuden suunnitelmat ja rahoitus siirretään käsiteltäväksi ylimääräiseen kokoukseen, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kun korona-viruksen aiheuttamat rajoitukset ovat päättyneet.

Museoyhdistyksen hallitus

 

Juuri tulleen tiedon mukaan Jyväskylän kaupunki on hyväksynyt toiminta-avustuksen museolle ja toiminta on turvattu  vuoden 2020 loppuun saakka.