Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle avustuksen digitointiprojektiin.